Lăng thờ đá NB 12

Lăng thờ đá NB 12

Lăng thờ đá NB 11

Lăng thờ đá NB 11

Lăng thờ đá NB 10

Lăng thờ đá NB 10

Lăng thờ đá NB 09

Lăng thờ đá NB 09

Lăng thờ đá NB 08

Lăng thờ đá NB 08

Lăng thờ đá NB 07

Lăng thờ đá NB 07

Lăng thờ đá NB 06

Lăng thờ đá NB 06

Lăng thờ đá NB 05

Lăng thờ đá NB 05

Lăng thờ đá NB 04

Lăng thờ đá NB 04

Lăng thờ đá NB 03

Lăng thờ đá NB 03

Lăng thờ đá NB 02

Lăng thờ đá NB 02

Lăng thờ đá NB 01

Lăng thờ đá NB 01

Làng đá Ninh Vân 01

Làng đá Ninh Vân sáng điện làm đêm

Dịp cuối năm là thời điểm cả làng đá mỹ nghệ Ninh Vân Ninh Bình luôn sáng bóng đèn điện làm đêm.Nhiều cơ sở, thợ đá làm việc đến tận sáng để kịp tiến...

Voi đá NB 11

Voi đá NB 10

Voi đá NB 09

Voi đá NB 08

Voi đá NB 07

Voi đá NB 06

Voi đá NB 05

Voi đá NB 04

Voi đá NB 03

Voi đá NB 02

Voi đá NB 01

Tỳ Hưu đá NB 06

Tỳ Hưu đá NB 05

Tỳ Hưu đá NB 04

Tỳ Hưu đá NB 03

Tỳ Hưu đá NB 02

Tỳ hưu đá NB 01

Sư tử đá NB 04

Sư tử đá NB 04

Sư tử đá NB 03

Sư tử đá NB 03

Sư tử đá NB 02

Sư tử đá NB 02

Sư tử đá NB 01

Sư tử đá NB 01

Rùa đá NB 05

Rùa đá NB 04

Rùa đá NB 03

Rùa đá NB 02

Rùa đá NB 01

Ngựa đá NB 08

Ngựa đá NB 07

Ngựa đá NB 06

Ngựa đá NB 05

Ngựa đá NB 04

Ngựa đá NB 03

Ngựa đá NB 02

Ngựa đá NB 01

Nghê đá NB 08

Nghê đá NB 08

Nghê đá NB 07

Nghê đá NB 07

Nghê đá NB 06

Nghê đá NB 06