• Điệu Lới Lơ ( Nhạc Chèo )
     • Tích CÔ TÁM ĐỒI CHÈ ( Hát văn )
     • Tam vị chúa Mường
     • Tứ Phủ Chầu Bà ( Tín ngưỡng thờ tứ phủ )
     • Hình ảnh buổi offline Hát Văn 2 tại Hà Nội
     • Danh sách thành viên tham gia OFFLINE ( 03.10.2010...
     • Giao lưu lần 2 - bài viết : Đoàn Đức Thành
     • Nghệ nhân hát Xẩm Hà Thị Cầu : " Giời đày một kiếp...
     • Nghệ thuật Hát xẩm
     • nhạc dân tộc: Nghệ nhân hát Xẩm Hà Thị Cầu : " Giờ...
     • Á hậu Thùy Trang duyên dáng với áo dài đỏ
     • Hương Giang đẹp thuần khiết với áo dài
     • Tuổi GIÁP TÝ ( Dương Nam - 1984 )
     • Tuổi GIÁP TÝ ( Dương Nữ - 1984 )
     • Tuổi MẬU TÝ ( Dương nam - 1948 )
     • Tuổi MẬU TÝ ( Dương nữ - 1948 )
     • TÂN SỬU  48 tuổi - Âm nữ (sanh từ 15-2-1961 đến ...
     • Tuổi Tân Sửu ( Dương nam )
     • Tuổi QUÝ SỬU ( Âm nữ )
     • Tuổi QUÝ SỬU ( Dương nam )
     • Tuổi ẤT SỬU ( Âm nữ - 1985 )
     • Tuổi ẤT SỬU ( Dương nam - 1985 )
     • Tuổi KỶ SỬU ( âm nữ - 1949 )
     • Tuổi KỶ SỬU ( dương nam - 1949 )
     • Tuổi CANH DẦN ( Dương nam 1950 )
     • Tuổi CANH DẦN ( Âm nữ - 1950 )
     • Tuổi NHÂM DẦN ( Dương nam - 1962 )
     • Tuổi NHÂM DẦN ( dương nữ - 1962 )
     • Tuổi GIÁP DẦN ( Dương nữ )
     • Tuổi GIÁP DẦN ( Dương nam )
     • Tuổi BÍNH DẦN ( Dương nam - 1986 )
     • Tuổi BÍNH DẦN ( Dương nữ 1986 )
     • Tuổi NHÂM THÌN ( dương nam - 1952 )
     • Tuổi NHÂM THÌN ( dương nữ - 1952 )
     • Tuổi GIÁP THÌN ( Dương nữ - 1964 )
     • Tuổi BÍNH THÌN ( Dương nam - 1976 )
     • Tuổi BÍNH THÌN ( Dương nữ - 1976 )
     • Tuổi MẬU THÌN ( Dương nữ - 1988 )
     • Tuổi MẬU THÌN ( Dương nam - 1988 )
     • Tuổi QUÝ TỴ ( Dương nam )
     • Tuổi QUÝ TỴ ( Dương nữ )
     • Tuổi ẤT TỴ ( Dương nữ )
     • Tuổi ẤT TỴ ( Dương nam )
     • Tuổi ĐINH TỴ ( Dương nam )
     • Tuổi ĐINH TỴ ( Dương nữ )
     • Tuổi KỶ TỴ ( Âm nam - 1989 )
     • Tuổi KỶ TỴ ( Âm nữ - 1989 )
     • Tuổi CANH NGỌ ( Dương nam - 1990 )
     • Tuổi CANH NGỌ ( Dương nữ - 1990 )
     • BLOG Dự hầu Thanh đồng : Chương Nguyên Phúc ( Khoá...
     • Đệ Nhất Tôn Ông
     • Ý tưởng của bạn cho buổi offline 3 ?
     • Trình đồng trong tín ngưỡng thờ TỨ PHỦ
     • BLOG dự hầu anh Phong ( Date : 14.11.2010 )
     • Tích - Quan Lớn Triệu Tường trong tín ngưỡng Việt
     • Ông Hoàng Mười
     • Chầu bé Bắc lệ ( Lạng Sơn )
     • Chầu Mười Đồng Mỏ
     • Chầu Lục Cung Nương
     • Chầu cửu tỉnh - Cô chín Đền Sòng Sơn - Thanh Hóa
     • Đức Đại Vương Trần Triều - Hát văn
     • Hát văn - Vương Cô Đệ Nhất
     • Vương Cô Đệ Nhị
     • Cô bé Suối Ngang
     • Một số hình ảnh đêm diễn Nhà hát Chèo Quân đội
     • Một số hình ảnh buổi OFFLINE 2 ( Tiếp 2 )
     • Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên
     • Chầu bà Đệ Tứ Khâm Sai - Hát Văn
     • Cô Bé Đông Cuông - Hát Văn ( Duy 2 )
     • Cô Đôi Thượng ngàn ( Hát văn )
     • Chầu tám bát nàn - Hát văn ( traditional music)
     • Chầu Đệ Tam - Hát văn ( bản tích )
     • Chợ bán Yếm lụa xưa ở phố Hàng Đào
     • Hoa gạo Tháng 3
     • Tranh Quê ( Thơ Mai Linh )
     • Mùa cốm - Hà thành
     • Phiên chợ buổi sáng
     • Vở chèo : Hùng Ca Bạch Đằng giang ( Đoàn Nghệ thuậ...
     • Cô Sáu Sơn Trang ( Hát văn )
     • Cô Nhất Thượng Thiên
     • Cô bơ thoải cung ( hát văn )
     • Thập Ân Phụ Mẫu - NSUT Thanh Hoài
     • Luyện năm cung - NSUT Thúy Mùi
     • Lễ hội làng Triều Khúc
     • Gọi Đò - Hữu Duy ( Dân ca quan họ Bắc Ninh )
     • Hữu Duy " say Quan Họ "
     • Vào chùa - Dân ca quan họ
     • con ếch - Dân ca quan họ Bắc Ninh ( lời cổ )
     • Vui Bốn Mùa - Dân Ca Quan họ bắc Ninh ( Lời cổ )
     • Trên rừng ba mươi sáu thứ chim - Quan họ Bắc Ninh
     • Một số thành viên BLOG gặp gỡ
     • TÌM HIỂU VỀ LÊN ĐỒNG ( Bài viết : Đoàn Đức Thành )...
     • Hình ảnh của buổi offline lần 1 ( ngày 22/08 tại H...
     • nhạc dân tộc: Bản văn : CÔ BÉ HÒA BÌNH
     • Chùa Hữu Bị ( 2008 Nam Định ) Dự hầu
     • Đền Kiếp bạc - 2010 ( tháng 11 )
     • contact me
     • Các vị thần trong ĐẠO MẪU
     • Chúa bói Nguyệt hồ ( Hát văn : QUANG DUY )
     • CHÚA THÁC BỜ ( hát văn / Bản tích )
     • Cô Đôi Thượng Ngàn - Hát văn ( traditional music )...
     • BLOG cùng COFFE nào ! ( buổi gặp trước offline 2 )...
     • Đăng ký tham gia OFFLINE 3 tại HÀ NỘI ( 02.01.201...
     • Bản văn : ÔNG HOÀNG MƯỜI
     • Bản văn : CÔ BÉ ĐÔNG CUÔNG
     • Bản văn : CÔ CHÍN ĐỀN SÒNG SƠN
     • Bản văn : CÔ BÉ HÒA BÌNH
     • Bản văn : ÔNG HOÀNG CHÍN
     • Cô Năm Suối lân ( Hát văn / Bản tích )
     • Bản văn : ÔNG HOÀNG BƠ
     • Bản văn : ÔNG HOÀNG ĐÔI
     • Bài viết : CÔ BÉ TÂN AN
     • Bản văn : CHẦU ĐỆ NHẤT
     • Bản văn : CHẦU ĐỆ NHỊ ( Thượng Ngàn )
     • Bản văn : CHẦU ĐỆ TAM ( thoải phủ )
     • Bản văn : CHẦU ĐỆ TỨ ( Địa phủ )
     • Bản văn : CÔ NHẤT VÂN ĐÌNH
     • Bản văn : CÔ BÉ MINH LƯƠNG
     • Bản văn : CÔ BÉ SAPA
     • Bản văn : CÔ BÉ LỤC
     • Bản văn : CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ
     • CÔ BÉ THƯỢNG NGÀN ( Bản văn / hát văn : Vũ Ngọc Th...
     • Bản văn : NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ
     • Chọn Tuổi xây nhà
     • Chinh phụ ( chèo - NSUT Thanh Bình )
     • Buôn bấc buôn dầu ( Dân ca quan họ Bắc Ninh )
     • Cắp nón đón đò - Thúy Hường ( Dân ca quan họ cổ )
     • Người ở đừng về ( Dân ca quan họ Bắc Ninh )
     • Giữa tối hôm rằm ( dân ca quan họ bắc ninh )
     • Xin ra về - Trình bày Hữu Duy
     • Vốn liếng tôi có ba mươi đồng ( Quan họ )
     • hatcheo
     • Quảng cái cho blog
     • Hoa thơm bướm lượn ( Dân ca quan họ )
     • Cậu bé - Hát văn ( Văn Chương )
     • Mục hạ vô nhân ( Văn Ty )
     • Con nhện giăng mùng ( Chèo )
     • Tục Bán Khoán ( văn hóa dân gian Việt nam )
     • Chúa Đệ Tam Lâm Thao ( hát văn : Quang Duy )
     • Nhà hát chèo quân đội
     • Chầu văn
     • Quan họ
     • Chùa Keo Hành Thiện
     • Lễ Hội chùa Keo Hành Thiện 2010
     • Đường trường tiếng đàn - Làn điệu chèo
     • Chèo : Đào lý một cành ( Luyện năm cung )
     • Đền Ba Cây
     • Bàn thờ gia tiên trong gia đình Việt
     • Đền Và ( Sơn Tây )
     • Chung tay cùng BLOG ( offline 3 )
     • Ba mươi tết - Chèo cổ
     • Đào Liễu - NSUT Thanh Hoài
     • Đào Liễu - Quốc Trung
     • Đại tiệc tứ phủ hằng niên
     • Quan Hoàng Bơ
     • Quan Đệ Tam Thoải Phủ
     • Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
     • Quan Hoàng Mười - trình bày : Quang Duy
     • Hình ảnh phật giáo
     • Chèo : Quạt Màn
     • Làng cổ đường lâm
     • SƠ LƯỢC VỀ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU VÀ TAM,TỨ PHỦ
     • Tục đón năm mới tiễn năm cũ
     • Dương Xuân ( chèo / sưu tầm : Bảo Hoàng )
     • Thành viên tham gia buổi Giao lưu Hát văn lần 3
     • Giao Lưu Hát văn lần 3 ( bài viết/ ảnh : Đoàn Đức ...
     • Hình ảnh OFFLINE 3 ( Phần 2 )
     • Hình ảnh OFFLINE 3 ( Phần 3 )
     • Sơ lược về hát Chầu Văn
     • Nhật ký OFFLINE 3
     • Dương Xuân ( chèo / sưu tầm : Bảo Hoàng )
     • Dậy sớm đi chợ hoa đêm Hà Nội
     • Quan Lớn Điều Thất
     • Phủ bóng ( Nam Định )
     • Lăng Thánh Mẫu Liễu Hạnh ( Nam Định )
     • Đàn nguyệt ( nhạc cụ dân tộc )
     • Chèo : Sử Trúc ( trích : Quan Âm Thị Kính )
     • Thông tin thành viên
     • Hình ảnh liên hoan BLOG ( nháp lần 1 )
     • Đền Ghềnh ( Gia Lâm - Hà Nội )
     • Căn số và Hầu Đồng
     • Đền Chầu bà Đệ Tứ ( Gia Lâm )
     • Sinh nhật Chị Thanh thành viên BLOG
     • Chùa BỒ ĐỀ ngày cuối năm