Lời ban biên tập: Chúng tôi xin lược trích bài viết của Thầy Huyền Tích về Di Cung Hoán Số để các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn sẽ rút ra được cách làm đúng, hiệu quả.

        Nhiều người nói sinh ra đã có số phận không ai có thể dịch chuyển được. Một số bài viết và video coi việc di cung hoán số là lừa đảo nhưng họ không hiểu được là tốt hay xấu, có tác dụng gì không chỉ lên án là lừa đảo không biết phân tích cái đúng, sai, tốt, xấu, cách làm nên như thế nào.
        Theo thực trạng bây giờ thì là xấu, còn làm đúng thì là tốt.


        Di cung hoán số an bản mệnh, là một nghi thức là một hình thức, bổ trợ thêm cho khoa tam phủ thục mệnh thêm huyền bí mà thôi.
        Tam Phủ Thục Mệnh là khoa chuộc mệnh, chuộc tội sám hối
        Do bản thân vô tình hoặc cố ý xúc phạm thần minh mà bị trách phạt, xâm chiếm tài vật phi lý cửa tam bảo, cửa đình thần tam tứ phủ.
        Mạ ngôn Phật Thánh, phỉ báng người tu hành chính Đạo. Mạ ngôn gia tiên, chửi Cha mắng Mẹ, xúc phạm tổ tiên bị gia tiên, bà cô, ông mãnh nội tộc, hoặc ngoại tộc; cập chư đồng đảng, nội tà, ngoại tà, quỷ thần họ tố cáo trách phạt...vv
         Hoặc có thể bị người trần hãm hại, thề nguyền, trù ẻo, dùng bùa ngải yểm đảo chú trớ hồn phác bị giam nơi miếu thần cổ tự vong hồn quấy phá... vv
         Hay vô tình xâm lấn phá hủy nơi ở của thần minh, hoặc làm ô uế nơi họ ngự, bị họ tố cáo trách phạt, tâm sinh bất an cơ thể suy nhược nhật dạ bàng hoàng, tinh thần hoảng hốt lo sợ, gia trung bất hòa, công việc thì bế tắc, vợ chồng sung khắc.. v v
       Khi bị như vậy lễ Tam Phủ Thục Mệnh di cung hoán số là tốt.


       Di cung hoán số là nghi thức bổ trợ cho khoa Tam Phủ Thục Mệnh là vậy. Xưa kia cúng ba ngày sau mới mở phủ: Phả Độ gia tiên, Độ Âm Bảo Dương, âm siêu Dương Khánh, trước khi ra làm con nhà Thánh lễ tam phủ để sám hối cầu an bản mệnh ...
      Ai cũng có thể tự Sắm lễ vật kim ngân tài mã hương hoa ra Đình hoặc Đền sám hối sẽ rất tốt.
      Theo trực trạng bây giờ thì bạn nên tự sắm lễ rồi tự ra Đình Đền sám hối là tốt nhất, đỡ tốn kém, không bị dọa, không bị tiền mất tật mang.
      Bạn tự sám hối là tốt nhất, vì nhờ người kêu thay có khi không bằng bạn tự kêu, vì người sám hối cho bạn mà tâm trục lợi tâm tà thì vô tác dụng, họ không thể cảm hóa hay giả hòa người âm mà bạn vô tình hoặc cố ý xúc phạm... 


     Tâm xuất Phật biết, giả hòa phân oan. Bùa ngải vô tác dụng với người thiện tâm.
     Bản thân sinh ra ai cũng có số phận. Số phận vẫn có thể thay đổi được đó là do ta biết tạo phúc tu phúc hành thiện. Việc sám hối như một lời xin lỗi. Cuộc sống không thể thiếu lời xin lỗi vì không ai hoàn hảo cả.
     Tôi và bạn nợ rất nhiều lời xin lỗi.
     Với Phật Thánh và người Âm, sám hối là tội diệt phúc sinh nên không bao giờ thiếu lời sám hối được.
                                                                               Tác giả Huyền Tích

      Lời ban biên tập:  Rất mong các bạn chia sẻ, song nên ghi chú tên tác giả Huyền Tích để tránh sự lợi dụng không đáng có.